تماس با ما

آدرس:
مرکز تولیدات : گیلان – غرب چابکسر – کیلومتر 5 به طرف رودسر –اوشیان
کد پستی: 78871-44871
تلفن :30 الی 42657526 – 013 و 27 الی 42677223-013
مستقیم دفتر مدیریت: 42657530-013-09113425133
واحد فروش:42657528-013-09121372433
واحد تولید:42677223-013-09122016786
امورمالی:42677224-013-09112071077
فاکس :42657529-013
مرکز توزیع :
تهران – بازار گل شهید محلاتی – غرفه مجتمع کشاورزی گلیران
تلفن : 33683275 - 021

Product center : km.5,chaboksar to roodsar rd .,gilan _ general manager (+9813)42657526or30
Tel: (+9813)42677223or 25 fax : (+9813)42657529
09121372433
www.goliran agro.com
www.goliran agro.ir
mehrasbi@Gmail.com
ali.mehrasbi@gmail.com
mohsen.mehrasbi@gmail.com


ارسال ایمیل
اختیاری