گلهای شاخه ای و برگهای زینتی

گلهای شاخه ای و برگهای زینتی

 
 
تولیدات  مجتمع کشاورزی گلیران در این بخش شامل گونه های زیر میباشند :
 
گل استرلیزیا ( مرغ بهشتی )
 
گل ارکیده  کاتلیا
 
انواع سیمبیدیوم در رنگهای مختلف   
 
همچنین برگهای سبز به منظور گل آرایی در انواع زیر تولید و عرضه می گردد:
 
انواع آسپاراگوس ، برگ استرلیزیا  ، سرشاخه های  دراسینا ، برگ پالم ، سرشاخه لیندا
 
برگ سیکاس برگ کوکوس مینیاتور ، برگ عبایی ، سرشاخه فیتونیا ، انواع سرشاخه شمشاد و انواع سرشاخه سوزنی برگها  .
 
بخشی از تولیدات این بخش به کشورهای همسایه نیز صادر میگردد.
 
 
 
 
Goliran also produces the followings :
 
Cut flowers :
 
1.sterlitzia ( bird of paradise )
 
2.orchids : cymbidium , cattleya , phalenopsis , paphiopedilum
 
Cut foliage
 
1.asparagus
 
2.sterlitzia foliage
 
3.dracaena heads
 
4.palm foliage
 
5.cycas foliage
We also export part of above production to france and kazakestan.
کارفرما مجتمع کشاورزی گلیران